Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ 210 4592000
ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 210 4592783
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ(ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ) 210 4592277
ΓΡΑΜ. ΑΠΟΓΕΥΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 210 4592537-8
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 210 4592153
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 210 4592233
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 210 4592370-371
ΛΙΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 210 4592276-292
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 4592294-193
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ 210 4592571
ΕΚΑΒ 166
ΕΚΑΒ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 210 7460520-522
ΕΚΑΒ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 7460000
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777