Τεχνική Υπηρεσία

Προισταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας: Μειμάρη Ιφιγένεια, ΠΕ Αρχιτεκτονικής

Η Τεχνική Υπηρεσία απαρτίζεται από:

  • Τεχνικό Τμήμα
    Προιστάμενος: Σιδέρης Πέτρος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος μηχανικός
  • Τμήμα Βιοιατρική Τεχνολογίας
    Προιστάμενος: Τσουραμάνης Παναγιώτης, ΤΕ Ηλεκτρονικός μηχανικός