Συμβούλια Κλινικής

Ενημέρωση – Συζήτηση περιστατικών της κλινικής
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 9.30-10.30 πμ

Συζήτηση φακέλων ασθενών προς χειρουργείο
Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 13.00-14.00 μμ

Ογκολογικό Συμβούλιο
Μια φορά το μήνα συνεδριάζει το Ογκολογικό Συμβούλιο της Κλινικής στο γραφείο ιατρών, που απαρτίζεται από:

  • Όλους του ιατρούς της Χειρουργικής Κλινικής
  • Την Παθολογοανατόμο του Νοσοκομείου μας
  • Τον Ογκολόγο – Παθολόγο από το ΓΝ «Μεταξά»
  • Τον Ακτινοθεραπευτή από το ΓΝ «Μεταξά»