Σκοπός και Στόχοι

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Η βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης.
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η υποστήριξη των προγραμμάτων κλινικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών, όπως αυτά ορίζονται από τα Εκπαιδευτικά τους Ιδρύματα.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

 • Η συνεχής ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας.
 • Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.
 • Η συνεχής εκπαιδεύση και κατάρτιση του προσωπικού όλων των βαθμίδων.
 • Προσανατολισμός και εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων στη νοσηλευτική πράξη.
 • Η ενθάρρυνση του προσωπικού να συμμετέχει σε επιστημονικές δραστηριότητες του χώρου της υγείας.
 • Η συμμετοχή νοσηλευτών σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού με επιστημονικές ανακοινώσεις και εργασίες.
 • Εκπαίδευση Νοσηλευτών και Β. Νοσηλείας στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης.
 • Ενθάρρυνση των νοσηλευτών για συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης.