Σκοπός Φαρμακείου

Περιγραφή των υπηρεσιών του Φαρμακείου

Σκοπός Φαρμακείου
Σκοπός της λειτουργίας του φαρμακείου του Νοσοκομειακού φαρμακείου είναι:

  • Η χορήγηση φαρμάκων με ατομική συνταγή για τους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου.
  • Η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους Εξωτερικούς ασθενεί και στους ασθενείς που δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη (κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9 έως 13 )
  • Ο εφοδιασμός, η διαχείριση και η χορήγηση σε όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα του αποστειρωμένου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων.

Αρμοδιότητες Φαρμακείου

  • Το νοσοκομειακό φαρμακείο έχει τις εξής αρμοδιότητες
  • Την προμήθεια, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων στα διάφορα Τμήματα Νοσοκομείου
  • Τον έλεγχο της προς εκτέλεση συνταγογραφίας
  • Την διάθεση και διακίνηση του υλικού για την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους ασθενείς
  • Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων υλικού από τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου, με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους.
  • Την συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.

Προσωπικό Φαρμακείου

Το φαρμακείο στελεχώνεται από φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου και διοικητικούς υπαλλήλους.

Τηλέφωνα Φαρμακείου: 2104592370, 371, 463
FAX Φαρμακείου: 2104592369, 587

Η Δ/ντρια του φαρμακείου.