Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το νοσοκομείο μας για τη συμμόρφωση του με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 «GDPR» και έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και οφείλει να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Σπύρος Ματσάγγος

email: dpo@tzaneio.gr

Τηλ: 2104592755