Πρακτική Άσκηση

Το Νοσοκομείο μας συνεργάζεται για την πρακτική άσκηση Φοιτητών και Σπουδαστών με τα εξής Ιδρύματα:

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής
 2. TEI Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Α’
 3. TEI Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Β’
 4. ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Νοσηλευτικής
 5. ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Νοσηλευτικής
 6. ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Νοσηλευτικής
 7. ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Νοσηλευτικής
 8. ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Μαιευτικής
 9. ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας
 10. Δημόσιο ΙΕΚ Νίκαιας
 11. Δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω
 12. 2ο Δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά
 13. Σιβιτανίδειος
 14. ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ
 15. 2ο Εσπερινό ΤΕΕ Πειραιά
 16. 7ο Εσπερινό ΤΕΕ Πειραιά
 17. 2ο ΤΕΕ Δραπετσώνας
 18. 2ο ΤΕΕ Αιγάλεω

Το 2009 συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 10/6/09-12/6/09 Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων, 6ου εξαμήνου 7
8/4/09-29/4/09 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ, 6ου εξαμήνου 3
28/9/09-27/10/09 Παιδιατρική Νοσηλευτική, 7ου εξαμήνου 4
10/12/09-2/12/09 Νοσηλευτική ΜΕΘ, 7ου εξαμήνου 8
18/11/09-3/12/09 Βασική Νοσηλευτική, 3ου εξαμήνου 12
20/11/09-10/12/09 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι, 5ου εξαμήνου 4
4/3/09-13/3/09 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι, 5ου εξαμήνου 4
4/3/09-13/3/09 Νοσοκομειακές Λοιμώξεις 8
ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ Β’ 1/4/09-30/9/09 6μηνη Πρακτική 3
1/10/09-31/3/10 6μηνη Πρακτική 2
ΛΑΜΙΑΣ 1/10/09-31/3/10 6μηνη Πρακτική 2
ΑΘΗΝΑΣ A’ 1/4/09-30/9/09 6μηνη Πρακτική 5
1/10/09-31/3/10 6μηνη Πρακτική 1
ΤΕΙ ΜΑΙΩΝ 13/4/09-10/10/09 6μηνη Πρακτική 2
7/10/09-6/4/09 6μηνη Πρακτική 2
3/3/09-16/6/09 Προπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 8
9/11/09-13/1/10 Προπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 12
ΤΕΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6/7/09-6/9/09 2μηνη Πρακτική 10
ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ
2o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 21/1/09-29/5/09 Πρακτική Άσκηση Γ’ Τετραμήνου 23
ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 1/9/09-12/10/09 12μηνη Πρακτική Άσκηση 1
13/7/09-12/10/09 12μηνη Πρακτική Άσκηση 1
ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ 13/7/09-31/12/09 6μηνη Πρακτική Άσκηση 9
ΙΕΚ 1/10/09-31/12/09 6μηνη Πρακτική Άσκηση 3
1/10/09-31/12/09 3μηνη Πρακτική Άσκηση 1
ΙΕΚ ΕΚΑΒ 21/5/09-20/11/09 Προπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 38
ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 24/2/09-23/3/09 Προπτυχιακή Πρακτική Άσκηση 22