ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2104592720 & 2104592463

 

Πιστοποίητικο /certificate ISO 9001:2008

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ, με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ελέχθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, και πιστοποιήθηκε ότι έχει καθιερώσει και εφαρμόζει για τις αναγραφόμενες δραστηριότητες, σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.