Λειτουργία Κλινικής

7.00 – 7.30: Προσέλευση ιατρών, πρωινή ενημέρωση εφημερίας
7.30 – 8.00: Επίσκεψη Διευθυντή Κλινικής

Δευτέρα & Τετάρτη
8.00 – 14.30: Χειρουργείο
14.30: Μεσημεριανή Ενημέρωση της Κλινικής

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή
8.00 – 9.30:
Εξέταση νοσηλευομένων ασθενών, ιατρικές οδηγίες, αλλαγές
Προεγχειρητικός έλεγχος προς χειρουργείο ασθενών

9.30 – 10.30 Συζήτηση περιστατικών – Α΄ Ενημέρωση ιατρών κλινικής
10.30 – 13.00 Εξιτήρια ασθενών, διεκπεραίωση οδηγιών νοσηλευομένων ασθενών, προετοιμασία φακέλων ασθενών προς χειρουργείο
13.00 – 13.30 Μαθήματα – Βιβλιογραφική ενημέρωση (σύμφωνα με το πρόγραμμα)
13.30 – 14.30 Συζήτηση περιστατικών προς χειρουργείο – Β΄ Ενημέρωση ιατρών κλινικής

 

ΑΡΧΙΚΗ