Κατανομή Κλινών

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28
2. Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28+1sars
3. Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27
4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 11
5. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 33
6. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 7
7. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 10
8. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24
9. ΜΕΘ 12
10. ΜΤΝ 10
11. ΘΕΣΕΙΣ 21(19+2)
12. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 9
13. ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 10
14. ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΙΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 22
2. Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24
3. Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24
4. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 34
5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 30
6. Ω.Ρ.Λ. 19
7. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 9
8. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 11
9. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 24
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 5
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
1. Μ.Β.Ν. 16
ΣΥΝΟΛΟ 454