Κατανομή Κλινών

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28
2. Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 32+1sars
3. Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27
4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 33
5. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 7
6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 10
7. ΘΕΣΕΙΣ 25(21+4)
8. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 5
9. ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 10
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α'
10. Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 27
11. Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 27
12. Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 29
13. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 34
14. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 30
15. Ω.Ρ.Λ. 15+4
16. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ -
17. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 14+3
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β'
18. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24
19. ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 16
20. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 24
21. ΜΕΘ 12
22. ΜΤΝ +2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
23. Μ.Β.Ν. 16
24. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 5
ΣΥΝΟΛΟ 470