Εξιτήρια

Εξιτήριο από το Νοσοκομείο

Τα εξιτήρια εκδίδονται από 08:00 έως 14:30.


Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το ιατρικό εξιτήριο στον ασθενή ή τον συνοδό, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, προς θεώρηση και λογιστική τακτοποίηση, εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες (διαφορά θέσης, εγκρίσεις εγγράφων κά).

Πριν την Αναχώρηση σας

Βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.

  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.

  • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.

  • Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το Τμήμα..

  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.