Εργαστήρια

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Δωρεάν Προσυμπτωματικός Έλεγχος