Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Καράκος Χρήστος, Επιμ. Α’ Παιδιατρικού τμήματος
  2. Κρανιδιώτης Γεώργιος, Επιμ. Α’ ΑΠ τμήματος
  3. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα, Φαρμακοποιός Δ/ντρια
  4. Σταθοπούλου Χαρά, Νοσηλεύτρια
  5. Τεσσέρη Δέσποινα, Επόπτης Υγείας
  6. Τσεβά Ευγενία, Νοσηλεύτρια
  7. Τσιλιβίγκου Μαρία, Δ/ντρια Νεφρολογικού τμήματος