Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα, Πρόεδρος

  1. Λιναρδάκη Τριανταφυλλιά

  1. Λοϊζος Γεώργιος

  1. Μπεμπένη Βαρβάρα

  1. Ξένου Ευαγγελία

  1. Τσεβά Ευγενία

  1. Χελιώτη Ελένη