Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ε.Σ., αποτελείται από τους :

Αγιομαμίτης Γεώργιος Επιμ. Β' ΑΧ τμήματος
Τριανταφυλλίδη Γεώργιο Επιμελητή Α΄ του Παιδιατρικού Τμήματος
Αγγελίδη Αγγελική Ειδικευόμενη του Α΄ Παθολογικού Τμήματος
Λουκά Χριστίνα Ειδικευόμενη βιοπαθολογίας
Γλυκή Τηλέμαχο Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων Βιοχημικού Τμήματος
Καραγεωργίου Παύλο Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων Βιοχημικού Τμήματος
Ματσάγγο Σπύρο Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων Αιμοδοσίας

Επιμελείται των διαδικασιών ευρύτερης δημοσιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Συμβουλίου (ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ε.Σ., ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα Κλινικών & Εργαστηρίων, παρουσιάσεις όλων των μαθημάτων που οργανώνονται από την Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης υπό μορφή αρχείων pps ή pdf, ενημερώσεις για επικείμενα Ιατρικά Συνέδρια κ.λ.π.)με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας http://www.tzaneio.gr
Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το μήνα για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων , τη δε ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου επιμελείται το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα ο κος Κοντόπουλος Αχιλλέας.