Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Ματσάγγος Σπύρος, Πρόεδρος

  1. Γλυκής Τηλέμαχος

  1. Ελευθερίου Φωτεινή

  1. Καραγεωργίου Παύλος

  1. Λοϊζος Γεώργιος

  1. Πίκουλα Σοφία

  1. Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Επιμελείται των διαδικασιών ευρύτερης δημοσιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Συμβουλίου (ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ε.Σ., ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα Κλινικών & Εργαστηρίων, παρουσιάσεις όλων των μαθημάτων που οργανώνονται από την Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης υπό μορφή αρχείων pps ή pdf, ενημερώσεις για επικείμενα Ιατρικά Συνέδρια κ.λ.π.)με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας http://www.tzaneio.gr
Η Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το μήνα για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων , τη δε ενσωμάτωση τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου επιμελείται το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα ο κος Κοντόπουλος Αχιλλέας.