Επιτροπή Φαρμάκων-Φαρμακοεπαγρύπνησης

Η Επιτροπή Φαρμάκων-Φαρμακοεπεγρύπνησης του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Καλοφωλιά Σοφία, Πρόεδρος

  1. Δριμής Στέλιος

  1. Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη

  1. Μαρίνης Αθανάσιος

  1. Ξένου Ευαγγελία

  1. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα