Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Σταματίου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

  1. Καλοφωλιά Σοφία

  1. Μάμαλη Βασιλική

  1. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα

  1. Παπανδρέου Ιωάννης

  1. Πισιμίσης Ευάγγελος

  1. Χατζηάστρος Παναγιώτης

  1. Χελιώτη Ελένη