Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Δημητρακόπουλος Χρήστος, Ψυχολόγος
  2. Ζαρκωτού Ολυμπία, Επιμελ. Α’ Μικροβιολογικού εργαστηρίου
  3. Μελιδώνης Ανδρέας, Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος
  4. Μπιλιανού Ελένη, Δ/ντρια καρδιολογίας
  5. Παπανδρέου Ιωάννης, Επιμελ. Α’ Παιδιατρικού τμήματος
  6. Πισιμίσης Ευάγγελος, Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού τμήματος
  7. Πολυμέρη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια