Επιτροπή εισαγωγής νέων προιόντων - επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προιόντων του Νοσοκομείου

Η Επιτροπή του Ε.Σ. Εισαγωγής νέων προϊόντων – Επαγρύπνησης για τα ατροτεχνολογικά προϊόντα, αποτελείται από τους :

  • Ζαρκωτού Ολυμπία, Επιμ. Α’ Μικροβιολογικού εργαστηρίου
  • Καλοφωλιά Σοφία, Δ/ντρια Φαρμακείου
  • Λατανιώτου Όλγα, Νοσηλεύτρια
  • Πασχαλίδης Νικόλαος, Δ/ντης ΑΧ τμήματος
  • Πρεκατές Αθανάσιος, Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ
  • Τσαπρούνη Τριανταφυλλιά, Επιμ. Α’ Παιδιατρικού τμήματος
  • Τσελέντη Αικατερίνη, Βιοχημικός