Επιτροπή εισαγωγής νέων προιόντων - επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προιόντων του Νοσοκομείου

Η Επιτροπή του Ε.Σ. Εισαγωγής νέων προϊόντων – Επαγρύπνησης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αποτελείται από τους :

  1. Πισιμίσης Ευάγγελος, Πρόεδρος

  1. Δριμής Στέλιος

  1. Καλοφωλιά Σοφία

  1. Νικολαϊδης Ιωάννης

  1. Πασχαλίδης Νικόλαος

  1. Πολυμέρη Κωνσταντίνα

  1. Πρεκατές Αθανάσιος

  1. Τσαπρούνη Τριανταφυλλιά