Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Ζαρκωτού Ολυμπία, Πρόεδρος

  1. Κουτρουμάνος Ευθύμιος

  1. Κρεπούρη Μαρία

  1. Παπαδάκη Μαρίνα

  1. Παπανδρέου Ιωάννης

  1. Περιμένη Δέσποινα

  1. Σπυρίδου Αγγελική

  1. Τσελιώτη Παρασκευή