Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Διαρκούς Εκπαίδευσης του Ε.Σ., αποτελείται από τους :

  1. Ηρακλειανού Στέλλα, Δ/ντρια παθολογίας, ΓΠ τμήματος
  2. Καυκαρισίου Σταματίνα, Τεχνολ. Ιατρ. Εργαστηρίων
  3. Κουσούλη Ελισσάβετ, Νοσηλεύτρια
  4. Κρεπούρη Μαρία, Επόπτης Υγείας
  5. Μπεμπένη Βαρβάρα, Εργοθεραπεύτρια
  6. Σπυροπούλου Παναγιώτα, Βιολόγος
  7. Στάθη Μαρία, Βιολόγος