Επιστημονικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΑΝΕΙΟ

Αριθμ. πρωτ. 2570
Ημερομηνία 22-2-2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΑΝΕΙΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3329/2005, άρθρο 9.
 2. Το Ν.3868/2010, άρθρο 8, παρ. 13 και 14.
 3. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/15-5-2007 Υπουργική Απόφαση.
 4. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.107847/27-9-2010 Υπουργική Απόφαση.
 5. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.134272/29-10-2010 Υπουργική Απόφαση.
 6. Την αριθμ. 1717/4-2-2016 Πράξη Διοικητή
 7. Το από 17-2-2016 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής
 8. Το από 18-2-2016 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου

συγκροτεί

το Επιστημονικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αναδείχθηκαν από την εκλογική διαδικασία της 18-2-2016, ως ακολούθως:

 1. Θέμελη-Διγαλάκη Κατίνα, Συντ. Δ/ντρια του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μελιδώνη Ανδρέα, Συντ. Διευθυντή του ΑΠ τμήματος.
 2. Μπιλιανού Ελένη, Δντρια Καρδιολογίας, με αναπληρωτή τον Φουρνογεράκη Σπυρίδωνα, Δ/ντη Χειρουργικής.
 3. Ηρακλειανού Στυλιανή, Δ/ντρια Παθολογίας με αναπληρώτρια τον Ιατρέλλη Ιωάννα, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας.
 4. Ζαρκωτού Ολυμπία, Επιμελήτρια Α’ Μικροβιολογικού τμήματος, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Γεώργιο, Επιμελητή Α’ του ΒΠ τμήματος.
 5. Αγιομαμίτης Γεώργιος, Επιμελητής Β’ του ΑΧ τμήματος, με αναπληρωτή τον Νιτσοτόλη Θωμά, Επιμελητή Β’ του ΒΠ τμήματος.
 6. Αγγελίδη Αγγελική, Ειδικευόμενη Παθολογίας, με αναπληρώτρια την Λουκά Χριστίνα, Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
 7. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακοποιος, με αναπληρώτρια την Στάθη Μαρία, Βιολόγο.
 8. Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρώτρια την Λατανιώτου Όλγα, Νοσηλεύτρια ΠΕ.
 9. Καραγεωργίου Παύλος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, με αναπληρωτή τον Ματσάγγο Σπυρίδωνα, Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. 2Η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου
 2. Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
 3. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 4. Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
 5. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
 6. Υποδ/νση Πληροφορικής
 7. Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
 8. Διευθυντές Ιατρικών τμημάτων
 9. Διευθύντρια Φαρμακείου
 10. Προϊστάμενο τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
 11. Τμήμα Προσωπικού
 12. Συμβούλιο Κρίσεων Ιατρών ΕΣΥ