Επιστημονικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΑΝΕΙO

Συγκροτεί

      το Επιστημονικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αναδείχθηκαν από την εκλογική διαδικασία της 01-10-2020, ως ακολούθως:

 1. Καμπέρος Αντώνιος, Συντονιστής Δ/ντης ΩΡΛ, ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Γερακάρη Στυλιανή, Συντονίστρια Δ/ντρια ΤΕΠ .

 1. Ζαρκωτού Ολυμπία, Δ/ντρια Βιοπαθολογίας, με αναπληρωτή τον Βιδάλη Γεώργιο, Δ/ντη Ορθοπαιδικής.

 1. Χελιώτη Ελένη, Δ/ντρια Νεφρολογίας.

 1. Νικολαίδης Ιωαννης, Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής.

 1. Βρακάς Σπυρίδων, Επιμελητής Β’ Γαστρ/γίας, με αναπληρωτή τον Δανιήλ Ιωάννη, Επιμελητή Β’ Βιοπαθολογίας.

 1. Καραμηνάς Νικόλαος, ειδικευόμενος Καρδιολογίας, με αναπληρώτρια την Μαρίτσα Δήμητρα, ειδικευόμενη Καρδιολογίας.

 2. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακοποιό.

 1. Τσουροπλή Λελουδένια, Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρωτή τον Νικολαίδη Χρήστο, Νοσηλευτή ΤΕ.

 1. Ματσάγγος Σπυρίδων, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, με αναπληρωτή τον Καραγεωργίου Παύλο, Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. 2Η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου
 2. Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
 3. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 4. Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
 5. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
 6. Υποδ/νση Πληροφορικής
 7. Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
 8. Διευθυντές Ιατρικών τμημάτων
 9. Διευθύντρια Φαρμακείου
 10. Προϊστάμενο τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
 11. Τμήμα Προσωπικού
 12. Συμβούλιο Κρίσεων Ιατρών ΕΣΥ