Επιστημονικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2Η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΑΝΕΙΟ
Αριθμ. πρωτ. 5844
Ημερομηνία 29-3-2018

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΖΑΝΕΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3329/2005, (ΦΕΚ 81/Α/2005) άρθρο 9.

2. Το Ν.3868/2010, (ΦΕΚ 129/Α/2010) άρθρο 8, παρ. 13

3. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/15-5-2007 Υπουργική Απόφαση.

4. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.107847/27-9-2010 Υπουργική Απόφαση

5. Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.134272/29-10-2010 Υπουργική Απόφαση.

6. Το Ν.4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/2016), άρθρο 4

7. Την αριθμ. 4039/12-3-2018 Απόφαση – Προκήρυξη της Διοικήτριας

8. Το από 26-3-2018 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση   Εφορευτικής Επιτροπής

9. Το από 28-3-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου

Συγκροτεί

      το Επιστημονικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αναδείχθηκαν από την εκλογική διαδικασία της 28-3-2018, ως ακολούθως:

 1. Θέμελη–Διγαλάκη Κατίνα, Συντονίστρια Δ/ντρια του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, ως Πρόεδρος.

 1. Ηρακλειανού Στυλιανή, Δ/ντρια Παθολογίας, Δ/ντρια του ΓΠ τμήματος με αναπληρωτή τον Βιδάλη Γεώργιο, Δ/ντη Ορθοπαιδικής.

 1. Ζαρκωτού Ολυμπία, Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας, με αναπληρώτρια την Γιαννακοπούλου Βασιλική, Δ/ντρια Καρδιολογίας.

 1. Σταματίου Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α’ Ουρολογίας, με αναπληρωτή τον Αγιομαμίτη Γεώργιο, Επιμελητή Α’ Χειρουργικής

 1. Νικολαϊδης Ιωάννης, Επιμελητής Β’ Νευροχειρουργικής, με αναπληρώτρια την Παπαζαφειροπούλου Αθανασία, Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας.

 1. Λοϊζος Γεώργιος, ειδικευόμενος Παθολογίας, με αναπληρωτή τον Αργυράκη Κυριάκο, ειδικευόμενο Καρδιολογίας.

 2. Παπαγιαννακοπούλου Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακοποιό, με αναπληρώτρια την Ελευθερίου Φωτεινή, Βιολόγο.

 1. Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρώτρια την Πολυμέρη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΠΕ.

 1. Καραγεωργίου Παύλος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, με αναπληρωτή τον Ματσάγγο Σπύρο, Τεχνολόγο Ιατρικών Εργασηρίων.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής.

Την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, απούσα ή κωλυόμενη θα αναπληρώνει η κ. Ηρακλειανού Στυλιανή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. 2Η Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου
 2. Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
 3. Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 4. Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
 5. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
 6. Υποδ/νση Πληροφορικής
 7. Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
 8. Διευθυντές Ιατρικών τμημάτων
 9. Διευθύντρια Φαρμακείου
 10. Προϊστάμενο τμήματος Παραϊατρικών Επαγγελμάτων
 11. Τμήμα Προσωπικού
 12. Συμβούλιο Κρίσεων Ιατρών ΕΣΥ