Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Α΄ Χειρουργική Κλινική, ΓΝΠ «Τζάνειο»,
Ζαννή & Αφεντούλη 1, 18536, Πειραιάς

Τηλέφωνα
2132081000

Τηλέφωνα Α’ Χειρουργικής Κλινικής

  • Γραφεία Επιμελητών
    κ. Α. Μαρίνης 2104592492
    κ. Γ. Αγιομαμίτης 2104592401
  • Γραφείο Ιατρών 2104592493
  • Προϊσταμένη 2104592490
  • Γραμματεία Κλινικής 2104592432

E-mail Κλινικής: axtzaneio@gmail.com