Εγχειρίδιο Προγράμματος Ραντεβού για τους πολίτες

Διαβάστε το εγχειρίδιο εδώ για τον καλύτερο προγραμματισμό των ραντεβού σας στην ΠΦΥ.