Εισαγωγή

Εισιτήριο στο Νοσοκομείο

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό των ΤΕΠ (επείγουσα εισαγωγή).
Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον ιατρό Εντολή για επείγουσα εισαγωγή με την οποία προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης .
Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές. Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές στο χειρουργικό τομέα εκδίδεται εντολή για εισαγωγή στη λίστα χειρουργείου, η οποία ενημερώνει τη Λίστα Χειρουργείων και αποδίδει σειρά προτεραιότητας. Η λίστα χειρουργείου είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών .

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

  • Το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα, εφόσον διαθέτουν ή το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή διαβατήριο .

  • Αποδεικτικό με το ΑΜΚΑ τους .

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο δυνατό.

Παραμονή στο Νοσοκομείο

Κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο οι υπεύθυνοι του Τμήματος ή της Μονάδας νοσηλείας είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν το αίτημα σας και να δεχτούν τις όποιες υποδείξεις σας. Για το δικό σας καλό όμως να ακολουθείτε τις συμβουλές που σας δίνει. Για τη γρήγορη θεραπεία σας ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σας.

Παρακαλείστε κατά την διάρκεια της Νοσηλείας σας:

  • Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μη λαμβάνετε φάρμακα που δεν έχουν καθοριστεί για τη θεραπεία σας από το γιατρό σας.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας είδη και αντικείμενα για να νιώθετε πιο άνετα, αλλά πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπονται από το Τμήμα ή τη Μονάδα.

  • Τα υλικά μέσα που έχετε στην διάθεση σας για όσο διάστημα νοσηλεύεστε, στοιχίζουν ακριβά. Οφείλεται να τα προσέχετε διότι όποια βλάβη παρουσιάσουν απαιτεί χρόνο και χρήμα που μπορεί να αποβεί μοιραία στην εξέλιξη της υγείας άλλων συνανθρώπων μας.

  • Προσοχή! Κοσμήματα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας με την εισαγωγή σας τα καταθέτετε για ασφάλεια στις οικονομικές υπηρεσίες και τα ξαναπαίρνετε όταν φεύγετε.

  • Το κάπνισμα μέσα στο Νοσοκομείο απαγορεύεται και τιμωρείται από το Νόμο.

  • Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να ζητήσετε την Κοινωνική Λειτουργό ή έναν από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης. Καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας σας δεν δίνεται σε κανέναν χωρίς τη συγκατάθεση σας.

  • Κατά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο αν είναι απαραίτητο θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας.

  • Μπορείτε να εγκαταλείψετε το Νοσοκομείο με σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας ή με προσωπική σας ευθύνη. Το Νοσοκομείο σέβεται την ελευθερία σας και τις αποφάσεις σας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας.