Εισαγωγή

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όσον αφορά στη Γενική Χειρουργική, διενεργείται όλη η γκάμα της ανοικτής κλασικής χειρουργικής, αλλά και της βασικής και προηγμένης Λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Ιδιαίτερα για τις παθήσεις ήπατος, παγκρέατος, χοληφόρων, καθώς και για τις παθήσεις του παχέος εντέρου, η ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες, η σύνθεση της οποίας περιλαμβάνει γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως χειρουργοί, ακτινολόγοι, κλινική ογκολόγοι, γαστρεντερολόγοι, επεμβατικοί ακτινολόγοι και παθολογοανατόμοι. Η ομάδα των χειρουργών αντιμετωπίζει εξειδικευμένα τις παθήσεις του μαστού και των ενδοκρινών αδένων, καθώς επίσης και της παχυσαρκίας και κήλης κλασικά και λαπαροσκοπικά. Ιδιαίτερη εμπειρία υπάρχει όσον αφορά στην αντιμετώπιση του τραύματος και των οξέων παθήσεων της κοιλίας, λόγω και της φύσης του Νοσοκομείου.
Τα τελευταία χρόνια, σημαντική προσπάθεια έχει καταβληθεί για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ιατρικών φακέλων των νοσηλευόμενων ασθενών με τη καταγραφή όλων των προεγχειρητικών εξετάσεων, των στοιχείων της Χειρουργικής επέμβασης (πρακτικό, κλπ) και της μετεγχειρητικής πορείας των χειρουργημένων ασθενών με ειδικό λογισμικό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτός από τις δυνατότητες άμεσης ανάκλησης των ιατρικών δεδομένων κατά την καθημερινή συζήτηση των περιστατικών και κατά τη διάρκεια επιστημονικών συμβουλίων (ογκολογικό, κλπ), υπάρχει ευρεία βάση δεδομένων για την στατιστική ανάλυση της κίνησης του τμήματος, αλλά και για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Τέλος, η εκπαίδευση των νέων χειρουργών και η διαρκής παρουσία της κλινικής στα επιστημονικά συνέδρια και την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί σημαντικό στόχο της δραστηριότητας της κλινικής μας.

 

ΑΡΧΙΚΗ