Ειδικευόμενοι Ιατροί

  • Λιαράκος Αθανάσιος
  • Κοντοπούλου Χριστίνα
  • Παράβας Στέφανος
  • Βεδεράκη Στυλιανή-Αικατερίνη
  • Σιάννης Ιωάννης
  • Σταματάκος Παναγιώτης
  • Ιακωβάκη Βασιλεία
  • Δαρδαγάνη Ολυμπία
  • Μπουρμπουτέλη Ειρήνη
  • Αποστολίδη Μυρτώ

 Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρών: 210-4592493