Ειδικευόμενοι Ιατροί

  • Γρίβας Παρασκευάς
  • Δρακοπούλου Σταματία
  • Λιαράκος Αθανάσιος
  • Κοντοπούλου Χριστίνα
  • Παράβας Στέφανος
  • Βεδεράκη Στυλιανή-Αικατερίνη
  • Σιάννης Ιωάννης
  • Παïσιος Αχιλλέας
  • Σταματάκος Παναγιώτης
  • Παπαχρυσοστόμου Μάριος

 Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρών: 210-4592493