Ειδικευμένοι Χειρουργοί

  • Μαρίνης Αθανάσιος                      

Επιμελητής Α’ – Προσωρινός Προϊστάμενος

Διευθυντής Σύνταξης Ιατρικού Περιοδικού Τζανείου
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Τηλέφωνα
Γραφείο: 210-4592492
Κινητό: 6972335748

E-mail:drmarinis@gmail.com

  • Αγιομαμίτης Γεώργιος      

Επιμελητής A’

Τηλέφωνα
Γραφείο: 210-4592401
Κινητό: 6944690607
E-mail: agiogeo@gmail.com

  • Κουτρουμάνος Ευθύμιος

Επικουρικός Επιμελητής

Τηλέφωνα
Γραφείο: 210-4592492
Κινητό: 6970158033

E-mail: koutroumanos.doc@gmail.com

 

 

ΑΡΧΙΚΗ