Ειδικευμένοι Χειρουργοί

 • Πασχαλίδης Νικόλαος                            
  Διευθυντής της Κλινικής
  E-mail:n-pasxal@otenet.gr
  Τηλέφωνα
  Γραφείο: 210-4592491
  Κινητό: 6944358989
 • Αγιομαμίτης Γεώργιος      
  Επιμελητής A’Τηλέφωνα
  Γραφείο: 210-4592401
  Κινητό: 6944690607
  E-mail: agiogeo@gmail.com
 • Κουτρουμάνος Ευθύμιος
  Επικουρικός ΙατρόςΤηλέφωνα
  Γραφείο: 210-4592492
  Κινητό: 6970158033
  E-mail: koutroumanos.doc@gmail.com