Δωρεάν Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Δωρεάν προσυμπτωματικός Έλεγχος για τον προστάτη αδένα σε όλη την Ελλάδα,από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων Πιστοποιημένης Φροντίδας “Ιatrica”

(Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί απο 25/09/2017 μεχρι και 29/09/2017 στα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ του Νοσοκομείου)

 

 

Δείτε το PDF