Διοικητική Υπηρεσία

Η στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας  έχει ως ακολούθως:

Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προισταμένη Υποδιεύθυνσης

Διοικητικού: ΔΙΟΛΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

  •  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  •  Τμήμα Γραμματείας  Τηλ. 2104592150 email: grammateia@tzaneio.gr
  •  Τμήμα Γραμματείας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων-ΤΕΠ
  •  Τμήμα Κίνησης Ασθενών

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προιστάμενος Υποδιεύθυνσης ΟικονομικούΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  •  Τμήμα Οικονομικού
  •  Τμήμα Διατροφής
  •  Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού