Διοικητική Υπηρεσία

Η στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας  έχει ως ακολούθως:

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας: ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προισταμένη Υποδιεύθυνσης

Διοικητικoύ: ΔΙΟΛΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

  •  Τμήμα Προσωπικού
  •  Τμήμα Γραμματείας
  •  Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
  •  Τμήμα Κίνησης Ασθενών

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προιστάμενος Υποδιεύθυνσης ΟικονομικούΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  •  Τμήμα Οικονομικού
  •  Τμήμα Διατροφής
  •  Τμήμα Επιστασίας
  •  Τμήμα Ιματισμού