Διοικητική Υπηρεσία

Η στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας  έχει ως ακολούθως:

Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας: ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Προισταμένη Υποδιεύθυνσης

Διοικητικού: ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ

  •  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλ.2104592551,

Νοσηλευτικό προσωπικό: 2104592152

Ιατροί : 2104592148

Διοικητικό προσωπικό:2104592151

email: grpros@tzaneio.gr

  •  Τμήμα Γραμματείας  Τηλ. 2104592150

email: grammateia@tzaneio.gr

  •  Τμήμα Γραμματείας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων – ΤΕΠ Τηλ. 2104592444

email: tep@tzaneio.gr

  •  Τμήμα Κίνησης Ασθενών Τηλ. 210459263, 270, 271, 274, 275

email: kinisis@tzaneio.gr

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Προιστάμενος Υποδιεύθυνσης ΟικονομικούΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  •  Τμήμα Οικονομικού

Προμηθειών Τηλ: 2104592190, 160

email: promithion@tzaneio.gr

Λογιστήριο Τηλ: 2104592163, 164, 165

email: logistirio@tzaneio.gr

Μισθοδοσία Τηλ:2104592161,162

email:misthodosia@tzaneio.gr

Υλικού Τηλ:2104592156, 157

email:ylikou@tzaneio.gr

  •  Τμήμα Διατροφής

Τηλ: 2104592238

email: gr.trofimon@tzaneio.gr

  •  Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού

Τηλ: 2104592221

email: epistasia@tzaneio.gr