Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής ειναι υπεύθυνη για την μηχανογραφική κάλυψη και υποστήριξη του νοσοκομείου.

Προισταμένη Διέυθυνσης: Κωνσταντοπούλου Κωνσταντίνα, ΠΕ Πληροφορικής

Απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα:

  •  Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (software)
  •  Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Εξοπλισμού (Hardware)
  •  Τμήμα Οργάνωσης / Ανάπτυξης Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων