Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Δ.Ι.Ε.Κ

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτών (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Η εκπαίδευση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας του ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» διαρκεί 5 εξάμηνα. Τα 4 εξάμηνα αφορούν την θεωρητική κατάρτιση και κλινική άσκηση και το 5ο εξάμηνο αφορά την πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα παραδίδονται μεταξύ 8:30 π.μ. και 14:00 μ.μ. στο 1ο υπόγειο του κτηρίου, της νέας πτέρυγας του ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ.

Το Δ.Ι.Ε.Κ. είναι δημόσιο, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργίας καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Επικοινωνία με τη γραμματεία: Δευτέρα 8:30 π.μ. -13:30 μ.μ. 1ο υπόγειο του κτηρίου, της νέας πτέρυγας του ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ.

Τηλ. γραμματείας: 2104592706-708. Fax:2104511878

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΔΙΕΚ

ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2104592707

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ EMAIL: diek@tzaneio.gov.gr

 

Ανανέωση εγγραφής Β εξάμηνο 2023.

Για ηλεκτρονικές αιτήσεις παρακαλώ πατήστε εδώ

« Αποστείλετε ηλεκτρονικά την παραπάνω αίτηση στο email:   diek@tzaneio.gov.gr  έως και τις 16/2/23 »

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο  ν.4957/2022 (Α΄141).

Το άρθρο 363 τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης -Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

«Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.»

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                                                 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022Β ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022Β ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 Γ εξάμηνο

Σύμφωνα με τον ν.4829/2021 με θέμα “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.” (ΦΕΚ Α’ 166), άρθρο 36  “Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021”, οι σπουδαστές του Γ’ εξαμήνου οφείλουν να προσέρχονται εμβολιασμένοι.

 

 

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166