Διάρθρωση

ΤΟΜΕΙΣ 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΛΛΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ.Ε.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ.Κ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ.Κ
Α' Παθολογικό Τμήμα Α' Χειρουργικό Τμήμα Ακτινολογικό Τμήμα
Β' Παθολογικό Τμήμα Β' Χειρουργικό Τμήμα Αιμοδοσία
Γ' Παθολογικό Τμήμα Γ' Χειρουργικό Τμήμα Παιδοψυχιατρικό
Καρδιολογικό Τμήμα Ορθοπεδικό Τμήμα Χειρ/ο Ημερ. Ν.
Μονάδα Εμφραγμάτων Ουρολογικό Τμήμα Χειρουργείο
Νεφρολογικό Τμήμα Οφθαλμολογικό Τμήμα Χειρουργείο Μαιευτικό-Γυναικολογικό
Αιμοδυναμικό ΩΡΛ Αναισθησιολογικό Τμήμα
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα Ανάνηψη
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Παίδων Παιδιατρικό Αποστείρωση
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας Θέσεις Επισκέπτριες Υγείας
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Περιφερειακά Ιατρεία Δραπετσώνας ΜΤΝ