Διαδικασίες Φαρμακείου

Το φαρμακείο είναι υπέυθυνο:

  • παραγγέλνει, παραλαμβάνει, αποθηκεύει και διαθέτει φάρμακα, αποστειρωμένο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και χημικά – αντιδραστήρια
  • ελέγχει την προς εκτέλεση συνταγογραφία
  • παρακολουθεί τη διάθεση και διακίνηση του υλικού με σκοπό την ασφαλή χορήγηση και χρήση του από τους ασθενείς
  • ελέγχει τις απαιτούμενες ποσότητες υλικού από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους
  • εισηγείται μέτρα για την καθιέρωση σωστής, επωφελούς για τον ασθενή και ταυτόχρονα οικονομικά συμφέρουσας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου φαρμακευτικής πολιτικής σε θέματα αρμοδιότητας του Φαρμακείου.

Μέσω της μηχανογράφησης του έχει καταφέρει:

  • να διαχειρίζεται παραγγελίες
  • να ενημερώνεται για το υπόλοιπο αποθήκης
  • να παρακολουθεί κόστοι
  • να τηρεί ατομικό συνταγολόγιο ασθενούς
  • να βγάζει οικονομικούς και στατιστικούς δείκτες για την αρτιοτερη παρακολούθηση της λειτουργίας του