Διαβητολογικό Κέντρο

Β’ Δ.Υ.Π.Ε.. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συντονιστής Διευθυντής Δρ. Α. ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

 

ΤΗΛ.: 4592174 – FAX: 4528185
E –mail: tzaniodiabetes@yahoo.com

 

Το Διαβητολογικό Κέντρο του Τζανείου είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελληνική Επικράτεια.

Στα πλαίσια του Κέντρου έχουν αναπτυχθεί εκτός των διαβητολογικών ιατρείων τα μοναδικά σε όλο το Β’ ΥΠΕ ιατρεία διαβητικού ποδιού, διαβήτου κύησης και παχυσαρκίας.

Στο Διαβητολογικό Κέντρο έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές, έχουν σχεδιασθεί και δημοσιευθεί σε ξενόγλωσσα αναγνωρισμένα περιοδικά από 40 εργασίες και έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια περισσότερες από 300 εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Διαβητολογικό Κέντρο.

Στο Διαβητολογικό Κέντρο εκτός των γιατρών υπάρχουν και οι εξής ειδικότητες:

Διαιτολόγος, Ποδίατρος, επισκέπτρια υγείας, ψυχολόγος, ειδικευμένοι νοσηλευτές