Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υπηρεσιών Υγείας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Email: an_dioikitis@tzaneio.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ : ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ :

  • ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ.
  • ΡΑΝΤΖΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ
  • ΜΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ
  • ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210-4592272

FAX : 210-4592646

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Kαθημερινά 07.00-15.00

ΗΜΕΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ : 07.00-15.00 & 15.00–23.00

EMAILgr_prostasias-asth@tzaneio.gr