Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

Τα εξιτήρια εκδίδονται έως τις 14:00.

 
Κατά την έξοδό του, ο ασθενής ή ο συνοδός του, είναι απαραίτητο να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο για να τακτοποιήσει το εξιτήριό του, να παραλάβει το βιβλιάριό του και να λάβει κάθε άλλη σχετική οδηγία.
  • Στην περίπτωση που είναι ανασφάλιστος, οφείλει, με την έξοδό του, να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας του, ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, για το ύψος της οποίας μπορεί να ενημερωθεί από το αρμόδιο γραφείο (Λογιστήριο Ασθενών).
  • Αν πάλι, διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος της νοσηλείας του, μπορεί να αναλάβει η ασφαλιστική του εταιρεία, έμμεσα ή άμεσα, ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει συνάψει μαζί της. Στην περίπτωση που καταβάλλει ο ίδιος την προαναφερόμενη δαπάνη, την απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα πάρει από το Νοσοκομείο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό στη φορολογική του δήλωση.
  • Εάν ανήκει σε κάποια από τις ανασφάλιστες ομάδες που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν θα επιβαρυνθεί, εφόσον φροντίσει να ενημερώσει τη γραμματεία του τμήματος που νοσηλεύεται έγκαιρα, από όπου θα λάβει και τις οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες του.