Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

Κατά την προσέλευση οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως τον αριθμό ΑΜΚΑ τους καθώς και το βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους φορέα. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολύνει σημαντικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού σε αυτό θα χρεωθεί το σύνολο της δαπάνης για τη νοσηλεία του ή το κόστος της χειρουργικής επέμβασης. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό κόστος της νοσηλείας του, αναλαμβάνει ο ασφαλιστικός του φορέας, εφόσον υπάρχει, με την προβλεπόμενη αναλογία επιβάρυνσης.

Ο ασθενής που εισάγεται στο Νοσοκομείο παραδίνει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών:

  • Το εισιτήριο που παραλαμβάνει από τον γιατρό

 Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει καταθέσει το βιβλιάριο ασθενείας ή το εισιτήριο εισαγωγής από το ασφαλιστικό του ταμείο, οφείλει να φροντίσει για την κατάθεσή του εγκαίρως στο Γραφείο 9 (οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ) , στο Γραφείο 11 (οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, Δ.Υ., Απορίας, Οικ. Ναύτου κλπ) ή στη Γραμματεία του τμήματος που νοσηλεύεται.

Οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίζουν διαβατήριο, άδεια παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να δηλώνει τη νομιμότητα της παραμονής τους στη χώρα.

Κατά την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο είναι προτιμότερο να μην έχει πολλά χρήματα ή αντικείμενα αξίας μαζί του, γιατί σε περίπτωση απώλειας τους, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη.

Για κάθε άλλη πληροφορία, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και το Γραφείο Υποδοχής, θα είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Για την υποβολή κάθε σχετικού παραπόνου ή παρατήρησης στην είσοδο του Νοσοκομείου λειτουργεί το Γραφείο Επικοινωνίας του Πολίτη.