Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

<<Τηλ. Κέντρο 2132081000 Τηλέφωνο ΤΕΠ 2132080444....>>

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΕΝΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία : Τηλ : 2104592146 - 2104592143

Φαξ: 2104181240

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νομικό πλαίσιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη (Γ.Υ.Π) διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, ήτοι των παρακάτω:

Ν. 2071/92 (Α΄123/14.07.1992),Άρθρα 47 &94-100/, Ν. 2716/99 (Α΄96/17.05.1999), Άρθρα 1&2/,

Ν. 2519/97 (Α΄165/21.08.1997), Άρθρο 1,Ν.2619/98 (Α΄132/19.06.1998), Άρθρο 1/, Ν.3418/05

(Α΄287/28.11.2005)/ , Π.Δ.216/01 (Α΄167/25.07.2001)

Το Γραφείο είναι αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.


Πρόσβαση στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Χώρος υποδοχής Πολιτών: Το Γραφείο βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου,στο Ισόγειο,σε χώρο διακριτό και λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες και ώρες κατά το τακτικό πρωϊνόωράριο, δηλ. από Δευτέρα έως Παρασκευή (07.00-15.00) και κατά τις ημέρες των Γενικών Εφημεριών η λειτουργία του είναι 24ωρη και παρέχεται υποστήριξη σε όποιο ζήτημα προκύπτει.

Επίσης παρέχεται πληροφόρηση σε σχέση με τις εισαγωγές ή τα εξιτήρια ασθενών, χρήσιμα τηλέφωνα, κανόνες λειτουργίας και ωράρια υπηρεσιών –εξωτερικών ή απογευματινών ιατρείων και καθοδήγηση των πολιτών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ή στα Τμήματα του Νοσοκομείου.


Σκοπός & Στόχοι

Στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες – αναφορές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό, την υγεία. Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλλουν στην διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη, ει δυνατόν, δυσλειτουργιών, που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζομένων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύστημα Υγείας.


Αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη

Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υ.Α. Υ4α/οικ. 106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η παρακολούθησηκαι ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματοςπου αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
  2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.
  3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
  4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
  5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιώνυγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
  6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
  7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
  8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Συνοπτικά, το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.