Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

<<Τηλ. Κέντρο 2132081000 Τηλέφωνο ΤΕΠ 2132080444....>>

 

 

Προισταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας: Μειμάρη Ιφιγένεια, ΠΕ Αρχιτεκτονικής

 
Η Τεχνική Υπηρεσία απαρτίζεται από:

Τεχνικό Τμήμα

Προιστάμενος: Σιδέρης Πέτρος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος μηχανικός

 
Τμήμα Βιοιατρική Τεχνολογίας

Προιστάμενος: Τσουραμάνης Παναγιώτης, ΤΕ Ηλεκτρονικός μηχανικός