Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

<<Τηλ. Κέντρο 2132081000 Τηλέφωνο ΤΕΠ 2132080444....>>

 

 

Η στελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας  έχει ως ακολούθως:

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας: ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

      Προισταμένη Υποδιεύθυνσης Διοικητικoύ: ΔΙΟΛΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
  •  Τμήμα Προσωπικού
  •  Τμήμα Γραμματείας
  •  Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
  •  Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

       Προιστάμενος Υποδιεύθυνσης Οικονομικού: ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  •  Τμήμα Οικονομικού
  •  Τμήμα Διατροφής
  •  Τμήμα Επιστασίας
  •  Τμήμα Ιματισμού