Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολυιατρείο Δραπετσώνας

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Αγκιστρίου
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Μεσαγρού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ
  •  Κοινότητα Καρατζά
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Μεθάνων
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Δρυόπης
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Πόρου
  •  Περιφερειακό Ιατρείο Ύδρας


 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Τζάνειο δίδεται πλήρης ειδικότητα σε όλες τις βασικές Ιατρικές ειδικότητες.

   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μεγάλη βαρύτητα την τελευταία τριετία δίδεται στην επιστημονική αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ήδη λειτουργούν οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες της :
Χειρουργικής που λειτουργεί από το 1995 και Παθολογικής που λειτούργησε πρόσφατα το 1998.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όλου του νοσηλευτικού προσωπικού και αναλυτικότερα συμμετείχαν : 73 Νοσηλευτές Τ.Ε./Π.Ε., 145 Βοηθ. Νοσηλείας Δ.Ε. και 6 Τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου ενώ παράλληλα γίνονται Ενδοκλινικά μαθήματα σε επιμέρους χώρους άσκησης μέσα στο νοσοκομείο με εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως Τ.Ε.Π. (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), Αιμοδοσία, Χειρουργικό.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την Υ.Α 5954 ΦΕΚ τευχ. Β΄ Αρ. Φύλλου 1807 02/07/2014 άρθρο 12 παράγραφος 6 «Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Δ.Β.Μ)» καθώς και της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 03/09/2015 «Εύρυθμη λειτουργία των
Δ.Ι.Ε.Κ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» ανακοινώνεται ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Π «ΤΖΑΝΕΙΟ» λειτουργει η ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.