Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

 1. Πότε ορίστηκαν νομικά οι ειδικότητες τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν οι Νοσηλευτές και ποιες είναι αυτές;

  Στον Ν.1579 αρ.5, ΦΕΚ 217/85 ορίζονται οι Ειδικότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι Νοσηλευτές και είναι οι εξής:
  • Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

  • Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα

  • Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα

  • Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα


 2. Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;

  To Φ.Ε.Κ 106/25-2-1988 (αρ.1) καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων. Σύμφωνα με το Νόμο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Νοσηλευτές Π.Ε ή Τ.Ε, να έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους.

 3. Πότε ξεκίνησαν τα προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο μας;

  Το Γ.Ν.Π "Τζάνειο" , πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο, άρχισε να χορηγεί
  • τη Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα τον Οκτώβριο του 1995

  • την Παθολογική Ειδικότητα τον Οκτώβριο του 1998.

  Τα τελευταία δε χρόνια είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη 2η ΔΥΠΕ στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα . Συγκεκριμένα ,την τελευταία τετραετία, χορηγείται η Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα.

 4. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας;

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των Νοσηλευτών στην Παθολογική και Χειρουργική ειδικότητα ώστε να είναι ικανοί να εργάζονται υπεύθυνα σε χειρουργικούς - παθολογικούς τομείς και σε ειδικές μονάδες νοσηλείας, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε συνάρτηση με τις νέες θεωρήσεις των βασικών ανθρωπίνων αναγκών.

  Στόχοι του προγράμματος είναι να καταστήσει τους Νοσηλευτές ικανούς:

  • Να εκτιμούν από Νοσηλευτικής πλευράς προβλήματα και ανάγκες του αρρώστου (οξέως ή χρονίως πασχόντων)

  • Να προγραμματίζουν τη νοσηλευτική τους φροντίδα με βάση ευρήματα από την αξιολόγηση

  • Να αναπτύξουν ετοιμότητα και ικανότητα για την πρόβλεψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση περιστατικών

  • Να αναπτύξουν διαπροσωπικές και διδακτικές δεξιότητες καθώς και ικανότητες για συμμετοχή σε έρευνα στον τομέα της Νοσηλευτικής

  • Να αναγνωρίζουν τις τρέχουσες και επικείμενες Νοσηλευτικές ανάγκες της κοινωνίας σε συνάρτηση πάντα με τις νέες θεωρήσεις και ανακατατάξεις των βασικών ανθρωπίνων αναγκών


 5. Ποιο είναι το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;

  Το σύστημα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική εκπαίδευση

  • Πρακτική άσκηση

  • Γραπτή κλινική μελέτη


 6. Ποια η στελέχωση των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;

  Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται από το 2008 στο πρόγραμμα είναι :
  • Σπυρίδου Αγγελική: Νοσηλεύτρια ΤΕ, υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας.


 7. Που στεγάζονται οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες;
  Οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες στεγάζονται στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου μας, στο 1ο υπόγειο.

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:
  210-4592709
  210-4592735
  FAX: 210-4511564

  Στο χώρο αυτό γίνεται η θεωρητική εκπαίδευση και μέρος των εργαστήριων. Ο χώρος στέγασης περιλαμβάνει:

  • Γραφείο εκπαιδεύτριας Χειρουργικής Ειδικότητα

  • Γραφείο νοσηλευτριών γραφείου εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  • Αίθουσα διδασκαλίας

  • Χώρος ανάπαυσης

  • W.C

  • Αποδυτήρια (ντουλάπες)

  • Χώρος φωτοτυπικού και φύλαξης αρχείου


 8. Εξοπλισμός- υλικό

  Ο εξοπλισμός που υπάρχει στη διάθεση του προγράμματος είναι :

  • Βιβλιοθήκη

  • Γραφεία

  • Πίνακας- οθόνη

  • Πίνακας γραφής

  • Φωτοτυπικό μηχάνημα

  • Διαφανοσκόπιο

  • Προβολέας slides

  • Ηλεκτρονικός υπολογιστής

  • Βιβλία

  • Τεχνικά μέσα για την κλινική εξέταση ασθενούς (Στηθοσκόπιο, διαπασών κ.λ.π)

  • Πρόπλασμα ανθρωπίνου σώματος

  • Ανατομικοί χάρτες


 9. Ποιοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;

  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των νοσηλευτών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά ειδικότητα σε κάθε εκπαιδευτικό έτος:

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  1995-1996 10 -
  1996-1997 9 -
  1997-1998 8 -
  1998-1999 11 9
  1999-2000 6 11
  2000-2001 11 10
  2001-2002 8 9
  2002-2003 8 10
  2003-2004 - 11
  2004-2005 - 9
  2005-2006 - -
  2006-2007 10 -
  2007-2008 12 -
  2008-2009 9 -
  2009-2010 9 -
Στη συνέχεια, αναφέρεται ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουν ειδικευτεί στη Χειρουργική και Παθολογική Ειδικότητα αντίστοιχα, παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που υλοποιείται στο Νοσοκομείο μας:

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1995-2003 2003-2010
Γ.Ν.Π. "Τζάνειο" 52 ειδικ. νοσηλευτές 16 ειδικ. νοσηλευτές
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 5 1
Θριάσιο 1 3
Γ.Ν Αθηνών "Γ. Γεννηματάς" 1 -
Ι.ΚΑ 1 -
Αγία Όλγα 1 -
Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά Μεταξά 3 2
Ασκληπιείο Βούλας - 1
Γ.Ν. Ρόδου - 1
ΣΥΝΟΛΟ 64 24
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1995-2003 2003-2010
Γ.Ν.Π. "Τζάνειο" 26 ειδικ. νοσηλευτές 18 ειδικ. νοσηλευτές
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών  1 -
Θριάσιο  1 2
Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά Μεταξά  3 4
Νοσοκομείο "Ελπίς" 1 -
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 2 1
Ασκληπιείο Βούλας 2 -
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 1 -
Γ.Ν Δυτικής Αττικής - 5
Ωνάσειο Κ.Κ - 1
ΣΥΝΟΛΟ 37 31

Μια γενικότερη εικόνα για το πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο  μας από το 1998 έως το 2010 είναι η εξής:

Φορέας-Τμήμα ή/και τίτλος προγράμματος Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου-Ιδιότητα Χρονική διάρκεια-Περίοδος Σύνολο Εκπαιδευτών(1:Εσωτερικοί, 2:Εξωτερικοί) Σύνολο Εκπαιδευομένων
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1998-4/9/1999

41 Εσωτερικοί
15 Εξωτερικοί

11
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1998-4/9/1999 41 Εσωτερικοί
13 Εξωτερικοί
9
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  5/10/1999-4/9/2000 42 Εσωτερικοί
15 Εξωτερικοί
7
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  5/10/1999-4/9/2000 40 Εσωτερικοί
13 Εξωτερικοί
11
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα  Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  10/10/00-9/9/2001

39 Εσωτερικοί
18 Εξωτερικοί

11
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα  Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  10/10/00-9/9/2001 39 Εσωτερικοί
14 Εξωτερικοί
11
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  15/10/01-14/9/2002  42 Εσωτερικοί
20 Εξωτερικοί
8
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  15/10/01-14/9/2002  39 Εσωτερικοί
16 Εξωτερικοί
9
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  17/10/2002-16/10/2003  40 Εσωτερικοί
18 Εξωτερικοί
8
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα  Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  17/10/2002-16/10/2003  36 Εσωτερικοί
16 Εξωτερικοί
10
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 23/10/2003-22/10/2004  43 Εσωτερικοί
11 Εξωτερικοί
11
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Κακαβά Βασιλική- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2/10/2006-1/10/2007  44 Εσωτερικοί
18 Εξωτερικοί
10
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας   25/10/2007-24/10/2008  41 Εσωτερικοί
19 Εξωτερικοί
12
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα  Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας   17/10/2008-16/10/2009  43 Εσωτερικοί
16 Εξωτερικοί
9
ΠΓΝΠ "Τζάνειο"-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας   16/10/2009-15/10/2010  43 Εσωτερικοί
13 Εξωτερικοί
9