Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

 ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ  210 4592000
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ)
 210 4592277
 ΓΡΑΜ. ΑΠΟΓΕΥΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ  210 4592537-8
 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  210 4592153
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  210 4592233
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  210 4592370-371
 ΛΙΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  210 4592276-292
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  210 4592294-193
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ  210 4592571
 ΕΚΑΒ  166
 ΕΚΑΒ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ  210 7460520-522
 ΕΚΑΒ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ  210 7460000
 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ  210 7793777