Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ- ΣΟΧ1-2017 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2017 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.ΤΖΑΝΕΙΟ

 

31-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΣΤΙΑΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 - 31-3-2017

 

30-3-2017-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7(1)

(Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ 04-10-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 13-10-2017)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

 

18-08-2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ -ΠΡΟΣΚΛΗΣEΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ..pdf

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (1)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (2)

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΣΗ)

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΦΥΛΑΞΗ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ