Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 11980/16-09-2021 & ΑΔΑ: ΨΘ2246906Κ-Γ35)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι) & λήγει στις 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ-ΙΑΤΡΟΥ-ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166