Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
 ΕΤΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 Α ΧΕΙΡ 1034 1153 1017 1004 837 1025 953 991 978
 Β ΧΕΙΡ 1175 940 969 1029 1035 1099 1217 1226 1205
 Γ ΧΕΙΡ 1047 985 991 1064 1052 990 1007 990 1006
 ΟΦΘΑΛΜ 1557 1989 2229 2403 2520 2687 1971 2015 2069
 ΩΡΛ 623 589 485 438 390 452 427 404 390
 ΟΥΡΟΛ 1115 758 719 826 970 1059 1048 1055 903
 ΟΡΘΟΠ 1166 1238 1143 1245 1168 1219 1272 1310 1440
 ΝΧΕΙΡ   159 183 192 138 255 257 335 265
 Μ+Γ 1487 1552 679 1429 1190 1101 1542 1495 1530
 ΠΧΕΙΡ 369 266 260 277 257 293 467 331 329
 ΣΥΝΟΛΟ 9573 9629 8675 9907 9557 10180 10161 10152 10115


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Π."ΤΖΑΝΕΙΟ"
Α/Α   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 1 Αριθμός κλινών έτους  480 476 476 476 474 474 474 474
 2 Νοσηλευθέντες έτους 23973 26368 29759 29856 31392 33559 33417 33254 
 3 Ημέρες νοσηλείας έτους 122440 117855 123832 116693 120895 121646 122031 118977
 4 Ετήσια κίνηση τακτικών εξωτερικών ιατρείων 58016 56394 56621 56621 58971 55579 55305 56184
 5 Ετήσια κίνηση τμήματος επειγόντων περιστατικών 134250 136256 134296 134296 121535 127546 1877974 180868
 6 Ετήσιος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων 9629 8675 9907 9557 10180 10161 10152 10115
 7 Ετήσιος αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων 1927297 2092804 2287644 2360245 2475564 2870727 2797876 2676728
 8 Μέση διάρκεια νοσηλείας έτους 5 4 4 4 4 4 4 4
 9 Πληρότητα κλινών έτους 72 70 73 70 70 70 70 69