Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 3 - 6      εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα η δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη. 7 - 12    εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια /μέτρια συμπτώματα η δυσλειτουργία,χωρίς γρηγορη εξέλιξη. 12 - 24  εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα η δυσλειτουργία χωρίς γρηγορη εξέλιξη. 24         εβδομάδες και                πανω

 

 

 

 

Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΑΧ)

 

Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΒΧ)

 

Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΓΧ)

 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΝΕ)

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΟΘ)

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΟΥ)

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΟΦ)

 

ΩΡΛ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΩΡ)

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ (ΙΧΜΑ)

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ