Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτών  (Δ.Ι.Ε.Κ.)

 

 

Η εκπαίδευση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας του ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» διαρκεί 4 εξάμηνα
και επιπλέον προβλέπεται (υποχρεωτική) εξάμηνη πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα
παραδίδονται μεταξύ 8.30π.μ. και 12.45μ.μ. Το Δ.Ι.Ε.Κ. είναι δημόσιο, υπάγεται στο
Υπουργείο Υγείας, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργίας καθορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ