Καλώς ήρθατε στο ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο

 


 

 

 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βοηθών Νοσηλευτών  (Δ.Ι.Ε.Κ.)

 

 

Η εκπαίδευση στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλείας του ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» διαρκεί 4 εξάμηνα
και επιπλέον προβλέπεται (υποχρεωτική) εξάμηνη πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα
παραδίδονται μεταξύ 8.30π.μ. και 12.45μ.μ. Το Δ.Ι.Ε.Κ. είναι δημόσιο, υπάγεται στο
Υπουργείο Υγείας, ενώ το πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργίας καθορίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Γ.Ν.Π <<ΤΖΑΝΕΙΟ>>ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017

 

 

 

 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ